- REZULTATUL pentru examenul de promovare în treaptă profesională

AFIŞARE rezultat selecţie dosar pentru examenul de promovare în treaptă profesională a unui salariat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Holod

Primăria Comunei Holod, cu sediul în Comuna Holod nr. 228, organizează examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul instituţiei;

REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare în vederea ocuparii functiei contractuale de executie vacante de administrator în cadrul Compartimentului Administrare Imobile,

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare în vederea ocuparii functiei contractuale de executie vacante de administrator în cadrul Compartimentului Administrare Imobile

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE La concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de administrator în cadrul Compartimentului Administrare Imobile

Anunt concurs

REZULTATUL la concursul de recrutare în vederea ocupärii unei functii publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Stare Civila

REZULTATUL la concursul de recrutare în vederea ocuparii unei functi publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Patrimoniu si Agricol

Afişarea rezultatului etapei de selecţie a dosarelor

Afişarea rezultatului etapei de selecţie a dosarelor

REZULTATUL FINAL pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat Il, functie contractuală în cadrul Compartimentului Gospodărire Comunalä de la Primäria Comunei Holod

Anunţ concurs

Afişarea rezultatului etapei de selecţie a dosarelor

Anunţ concurs

Anunţ concurs

- Anunţ concurs

Afişarea rezultatului etapei de selecţie 23.03.2021

- Rezultat etapa de selecţie a dosarelor

Rezultat proba scrisă

Anunţ concurs


sus