Modele de Acte


Documente in format PDF

 Documente in format DOC

 Documente necesare pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare - firme:

  • Xerocopie a Actului Constitutiv (forma actualizată, dacă este cazul);
  • Xerocopie a Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
  • xerocopie a Certificatului Constatator de autorizare activităţi (în formă scurtă) eliberat de Oficiul Comerţului (pentru sediul secundar/punctul de lucru sau pentru sediul social);
  • xerocopie a dovezii de sediu social sau sediu secundat/punct de lucru (contract de comodat, contract de înscriere sai alte documente);
  • xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială;
  • xerocopii ale schiţei spaţiului şi, în unele cazuri, ale planurilor de amplasare 1:500 şi 1:2000;
  • xerocopie a contractului de salubrizare a spaţiului în care se va desfăşura activitatea comercială;
  • xerocopii ale actelor de identitate ale asociaţiilor şi administratorilor: Cartea de identitate, Paşaportul, permisul de şedere sau orice alt act de identitate.sus