R E G U L I de comportare în cazul producerii unei  situaţii de urgenţă
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                                        
      Primăria comunei Holod
 
 
SEMNALE DE ALARMARE
– ALARMĂ AERIANĂ – se compune din 15 sunete a 4 sec. fiecare, cu  pauză de 4 sec. între ele.
ALARMĂ LA DEZASTRE – se compune din 5 sunete a 16 sec. fiecare, cu  pauză de 10 sec. între ele.
PREALARMĂ AERIANĂ – se compune din 3 sunete a 32 sec. fiecare, cu  pauză de 12 sec. între ele.
– ÎNCETAREA ALARMEI  – se compune  dintr-un sunet continuu, de aceiaşi intensitate,  cu  durata de  2 minute
Bază : OM.A.I. nr.1259/2006, art.25, pct.2;  ( M.O. 349/2006)
 
 
2. REGULI GENERALE DE COMPORTARE LA  DEZASTRE
– învăţaţi semnalele transmise prin Protecţia Civilă;
– păstraţi-vă calmul!
– deschideţi aparatele de radio şi/sau televizoarele şi ascultaţi comunicatele şi sfaturile transmise de autorităţile în drept;
– dacă sunteţi evacuaţi, luaţi cu Dvs. o rezervă de alimente, pentru a o folosi pe timpul evacuării, până la încartiruire;
– respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite prin Planul de intervenţie, îndrumările şi  comunicatele CLSU şi ale Protecţiei Civile, solicitaţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost, în caz de nevoie ;
– staţi departe de zonele afectate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie;
– limitaţi convorbirile telefonice, liniile telefonice pot fi necesare pentru apeluri de urgenţă;
– atunci când sunteţi solicitaţi, ajutaţi echipele de intervenţie la deblocarea răniţilor, transportul acestora şi la alte acţiuni de intervenţie ;
– NU RĂSPÂNDIŢI ŞI NU LUAŢI ÎN CONSIDERARE ZVONURILE!
 
3. CELE MAI IMPORTANTE ARTICOLE PE CARE TREBUIE SĂ LE PĂSTRAŢI LA ÎNDEMÂNĂ, SUNT
– apă ( de preferat în vase de plastic sau îmbuteliată în pet-uri);
– hrană rece ( în conserve sau pachete preambalate şi sigilate );
– medicamente necesare pentru toată familia şi, în special, trusa de prim ajutor;
– haine, încălţăminte, cuverturi, pături, saci de dormit, lumânări, chibrituri, lanterne, radioreceptor portabil şi baterii de rezervă;
– lista cu telefoanele de urgenţă, telefoane utile şi cele necesare pentru a anunţa că sunteţi în siguranţă;
– telefoane mobile sau cartele pentru telefoane publice;
– DOCUMENTE DE IDENTITATE .
 
4. După producerea dezastrului, acţionaţi astfel
– respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările membrilor CLSU şi organelor de Protecţie Civilă ;
– intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;
– nu intraţi cu torţe, lumânări sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate;
– nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte;
– dacă simţiţi miros de gaze, deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal de gaze, părăsiţi casa şi anunţaţi organele competente (dacă este posibil);
– dacă diferite aparate electrice sau electrocasnice sunt ude sau stau în apă, întrerupeţi întâi sursa principală de curent electric, ştergeţi-le de umezeală, uscaţi-le şi, în final, conectaţi-le la priză; (ATENŢIE, NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN APĂ );
– dacă sunteţi sfătuit să vă evacuaţi, să faceţi prompt acest lucru, fie prin autoecavuare ( dacă aveţi mijloacele necesare), fie să mergeţi la Punctul de adunare-îmbarcare care cuprinde strada Dvs. (vezi Evacuarea );
– verificaţi  rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi;
NU CONSUMAŢI ALIMENTE CARE AU LUAT CONTACT CU APA DE INUNDAŢIE !
– urmăriţi instrucţiunile membrilor CLSU şi ale organelor de Protecţie Civilă în legătură cu folosirea apei şi a alimentelor;
– dacă este necesar, cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpos ;
– staţi departe de zonele dezastrului. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie;
– nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar dacă o faceţi, conduceţi cu atenţie;
– telefonaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă altfel, autorităţile locale pot pierde timp, căutându-vă;
– nu ocupaţi liniile telefonice. Ele sunt necesare pentru apeluri de urgenţă;
– nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube sau stricăciuni. Fără să vreţi, creaţi panică.
 
5. C E T Ă Ţ E A N U L
Drepturile cetăţenilor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă
– asigurarea mijloacelor de intervenţie pe timpul instruirii şi acţiunilor de intervenţie, în limita posibilităţilor;
– acordarea de asistenţă medicală gratuită;
– asigurarea mijloacelor de transport, hrană şi cazare, pe timpul acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor atacului inamic sau ale dezastrelor, la evacuare;
 
Obligaţiile cetăţenilor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă
– să participe la pregătirea pentru situaţii de urgenţă, în scopul însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare acestei activităţi;
– să respecte regulile şi măsurile de protecţie civilă şi de P.S.I. împotriva factorilor distructivi ai situaţiilor de urgenţă;
– să participe la realizarea şi întreţinerea adăposturilor de interes colectiv, la amenajarea spaţiilor de adăpostire din clădiri sau de pe  terenul proprietate personală;
– să-şi asigure mijloace individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerve de alimente şi apă, alte materiale necesare pentru asigurarea protecţiei şi pentru participarea la executarea unor acţiuni de intervenţie;
– să participe la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă produse;
– să îndeplinească toate măsurile stabilite de membrii CLSU sau de Protecţie Civilă.
 
6. MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE LA RECEPŢIONAREA SEMNALELOR DE  ALARMARE, ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
 
„ALARMĂ AERIANĂ” :
1. Pentru cei ce se găsesc la locul de muncă:
– să execute măsurile prevăzute la acest semnal, cu ocazia instruirii pe linie de protecţie civilă;
– să întrerupă lucrul sau alte preocupări;
– acţionaţi cu calm şi nu produceţi panică;
– se întrerupe iluminatul interior şi exterior (pe timpul întunericului), cu excepţia iluminatului camuflat;
– se ridică masca contra gazelor şi se trece în poziţia „de marş”;
– se ocupă, cât se poate de repede, locul în adăpost;
– conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să se oprească imediat, să deschidă uşile, să oprească mijlocul de transport de la sursa electrică şi, în urma pasagerilor, să se grăbească spre cel mai apropiat adăpost;
– să asculte şi să execute măsurile stabilite de CLSU şi Protecţia Civilă;
 
2. Pentru cei ce se găsesc în localurile publice:
 • să asculte cu atenţie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se îndrepte către acestea;
 • să-şi pună mijloacele de protecţie individuală în stare de pregătire;
3. Pentru cei ce se găsesc acasă:
– se opreşte gazul, se deconectează aparatele electrice şi sursele de iluminat, se stinge focul în sobe;
– se îmbracă copii şi se iau mijloacele individuale de protecţie;
– se anunţă vecinii, dacă nu au auzit semnalul;
– se ia trusa sanitară, documentele de identitate şi rezerva de apă şi alimente şi se intră cât mai repede în locurile de protecţie sau, dacă nu sunt, în adăposturi naturale;
4. Pentru cei pe care semnalul i-a prins pe stradă:
– dacă nu reuşiţi să ocupaţi un adăpost, îndreptaţi-vă spre cea mai apropiată încăpere subterană, trecere subterană, tunel sau colector; în lipsa acestora folosiţi orice şanţ, râpă, groapă, tranşee sau alte adăposturi artificiale;
La sate, în afară de măsurile menţionate, vitele să rămână în locuri ermetizate sau în adăposturi naturale (râpe, vâlcele, cariere, etc. ).
În toate cazurile: „ASCULTAŢI CU ATENŢIE DISPOZIŢIILE ORGANELOR DE ORDINE ŞI DE PROTECŢIE CIVILĂ ŞI EXECUTAŢI-LE NECONDIŢIONAT!”
 
„ALARMĂ LA DEZASTRE” :
– deschideţi difuzoarele, aparatele de radio şi televizoarele şi ascultaţi regulile şi măsurile transmise de organele CLSU şi de protecţie civilă;
– pregătiţi rezerva de alimente, apă, medicamente, îmbrăcăminte şi documentele de identitate, adecvată situaţiei ordonate;
– semnalaţi organelor competente, dacă observaţi, urmările dezastrelor;
– nu produceţi panică, nu răspândiţi zvonuri;
 
„ÎNCETAREA ALARMEI” :
După comunicarea acestui semnal, populaţia acţionează în concordanţă cu situaţia fiecăruia:
– salariaţii şi elevii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru lichidarea urmărilor atacului sau dezastrului;
– populaţia neîncadrată în muncă şi copiii, se întorc acasă şi acţionează în funcţie de comunicările primite;
– se reiau activităţile sociale şi funcţionarea utilităţilor publice.
TOATĂ POPULAŢIA TREBUIE SĂ FIE PREGĂTITĂ PENTRU EVENTUALITATEA REPETĂRII ALARMEI ŞI SĂ URMĂREASCĂ, CU ATENŢIE,  COMUNICĂRILE ŞI SEMNALELE ORGANELOR C.L.S.U. ŞI ALE PROTECŢIEI CIVILE !
 
7. REGULI DE COMPORTARE
ÎN ADĂPOSTURILE DE PROTECŢIE CIVILĂ
Când se găseşte în adăpost, fiecare cetăţean este obligat :
– să execute cu stricteţe dispoziţiile date de şeful adăpostului sau ale personalului de serviciu pe adăpost;
– să ţină în poziţie de pregătire masca contra gazelor şi mijloacele de protecţie (dacă există );
– să urmărească modul de comportare a copiilor;
– să transporte imediat în adăpost, cele necesare unei şederi mai îndelungate;
– să ajute pe şeful adăpostului pentru menţinerea ordinii şi disciplinei;
– să păstreze liniştea şi să nu producă panică în cazul deteriorării adăpostului;
– să ia parte activă la activităţile desfăşurate pentru înlăturarea avariilor, să acorde prim ajutor răniţilor, intoxicaţilor;
– să acorde prioritate copiilor, femeilor, bătrânilor, persoanelor care nu se pot deplasa singure.
Se interzice :
– a face zgomot şi a umbla fără rost ;
– a cupla sau decupla iluminatul electric sau alte agregate;
– a fuma, a aprinde lumânări, chibrituri, lămpi cu petrol, etc.;
– a închide sau deschide obloanele sau uşile;
– a folosi fără aprobare, uneltele genistice existente în adăpost;
– a arunca reziduuri menajere sau gunoaie în alte locuri decât cele indicate.
 
8. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA INUNDAŢII
Reţineţi ! Acest tip de dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire (mai puţin în cazul ruperii barajelor hidrotehnice, pentru localităţile situate imediat, în aval):
 1. Când inundaţia vă surprinde acasă:
►Dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră :
– aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ, într-un loc sigur- mobilă de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă;
– blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de ape, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;
– evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte stabilite;
– încuiaţi uşile case şi ferestrele, după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice;
►Dacă inundaţia este iminentă, procedaţi astfel:
– mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi, împreună cu toată familia, părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante ) care nu pot fi acoperite de nivelul  cotelor  maxime ale apelor;
– în cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei, este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate;
 
2. În cazul în care se ordonă evacuarea:
– identificaţi si mergeţi la Punctul de adunare-îmbarcare unde este arondată strada Dvs. ( vezi Evacuarea )
– respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi, în primul rând, zonele cele mai periclitate;
– înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele;
– scoateţi animalele din gospodărie( grajduri, adăposturi) şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;
– la părăsirea locuinţei, luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio şi îmbrăcăminte groasă (pe timp friguros);
– după sosirea la locul de refugiu (debarcare – primire – repartiţie), comportaţi-vă calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii şi respectaţi măsurile stabilite sau primite.
 
3. La reîntoarcerea acasă:
– nu intraţi în locuinţă, în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
– nu atingeţi firele electrice;
– nu consumaţi apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă sau apă minerală;
– consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi, după caz, controlate de organele sanitare;
– nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate;
– acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;
– executaţi operaţiuni de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea locuinţei, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
– sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donaţii de bunuri materiale, alimente, medicamente.
 
9. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZ DE INCENDII
– dacă, pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătură umedă;
– deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a flăcărilor;
– prin încăperile cu fum dens, deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;
– strigaţi victimele (copiii, de regulă, se ascund sub paturi, în dulapuri, etc. ), găsiţi-i şi salvaţi-i;
– dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi; culcaţi-vă la pământ şi rostogoliţi-vă (fuga întreţine focul);
– asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătură sau ceva care să-l acopere etanş;
– în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori, prelate, etc.;
– dacă arde suprafaţa verticală, apa se aruncă de sus în jos;
– lichidele incendiare se sting prin acoperirea cu nisip, pământ, cuverturi grele, etc.;
– instalaţiile electrice se sting numai după ce  s-a întrerupt curentul electric;
– ieşiţi din zona incendiară în direcţia dinspre care bate vântul;
– bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperirea cu pământ sau prin scufundarea în butoaie (găleţi) cu apă;
– picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip;
– amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu, se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător, prin acoperirea cu pământ, nisip, acoperiri etanşe (pătură, palton, etc. );
– aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi prezentaţi-vă la punctele medicale.
 
10. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZUL CUTREMURELOR  DE PĂMÂNT  SAU ALUNECĂRILOR DE TEREN
– păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, puneţi-vă familia în siguranţă;
– rămâneţi în locul unde vă găsiţi, în clădiri sau în exteriorul acestora;
– dacă cutremurul v-a găsit în interior, stingeţi focul, întrerupeţi curentul electric şi gazele, deschideţi uşile şi depărtaţi-vă de ferestre sau balcoane ;adăpostiţi-vă sub o bancă, o masă solidă, lângă un perete de rezistenţă sau tocul unei uşi;
– gospodinele surprinse în bucătărie să se îndepărteze cât mai mult de aragazul cu oale fierbinţi;
– nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri sau alte surse de foc deschis, dacă simţiţi miros de gaze sau produse petroliere;
– dacă seismul v-a surprins în afara clădirii, depărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte obiecte aflate în echilibru precar, la o distanţă care să vă asigure spaţiul de siguranţă în cazul prăbuşirii (avarierii ) acestora ( tencuieli, coşuri, parapete, etc.); evită aglomeraţia ;
– când sunteţi în maşină ( şi aceasta este în mers ), scoateţi maşina în afara carosabilului, opriţi imediat şi rămâneţi în maşină;
– când maşina este staţionată lângă clădiri, este bine să părăsiţi imediat maşina şi să vă îndepărtaţi de aceasta;
– la părăsirea locuinţei, fiecare cetăţean trebuie să-şi ia actele de identitate, un mijloc de iluminat independent de surse de alimentare electrice (lanternă, felinar, lampă, lumânări, etc.), un aparat de radio cu alimentare de la baterii sau acumulator şi obiecte personale de strictă necesitate ( îmbrăcăminte, apă, hrană, medicamente, etc.) ; nu fugi pe uşă, nu sări pe geam, nu alerga pe scări, nu utiliza liftul;
– circulă încălţat;
– calmează persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii;
– ocoliţi locurile periculoase (ziduri, clădiri sau componente de construcţii care ameninţă cu prăbuşirea, avariile la conductele şi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, canal, electricitate, etc. );
– nu atingeţi conductorii (firele) electrice sau ale instalaţiilor electrice neizolate sau căzute la pământ;
– acordaţi ajutor răniţilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţi-i până la sosirea echipelor de salvare;
– evitaţi, pe cât posibil, circulaţia pe străzi în vederea vizitării rudelor sau cunoştinţelor pentru a vedea care este starea lor;
– nu staţionaţi pe lângă locuinţe periclitate sau în preajma punctelor de lucru;
– combateţi zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea;
– participaţi (în cazul în care vi se solicită) la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor, sprijinirea construcţiilor, salvarea oamenilor;
 
11. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZUL ACCIDENTULUI NUCLEAR SAU CHIMIC
– comportaţi-vă cu calm şi respectaţi  regulile şi măsurile indicate în asemenea situaţii ;
– închideţi apa, gazele şi curentul electric, stingeţi focurile din sobe;
– scoateţi aparatele electrice din priză;
– luaţi actele de identitate şi celelalte obiecte pregătite în astfel de situaţii şi ocupaţi locul de adăpostire stabilit;
– închideţi uşile şi ferestrele şi porniţi aparatele de radio şi televizoarele;
– pregătiţi mijloacele individuale de protecţie pentru a fi folosite imediat;
– limitaţi la maxim deplasările în afara locurilor de adăpostire, iar dacă o faceţi, îmbrăcaţi mijloacele de protecţie;
– nu consumaţi alimente, apă, decât din surse protejate şi avizate;
– fiţi pregătiţi în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate;
– părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia organelor competente;
– evitaţi contactul cu obiectele din jur;
– executaţi decontaminarea personală, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, la locurile special amenajate de CLSU;
– dacă nu aţi fost afectaţi de accident, ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea primului ajutor, asigurarea pazei şi ordinii în zonă, executarea decontaminării;
 
12. REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE ÎN CAZUL DESCOPERIRII MUNIŢIILOR NEEXPLODATE
Sub denumirea generală de muniţii, sunt incluse următoarele: cartuşe pentru arme militare, de tir şi de vânătoare, proiectile, bombe sau aruncător de rachete, muniţie reactivă, torpile, mine, cartuşe de semnalizare, petarde, grenade, bombe şi orice elemente încărcate cu substanţe explozive:
La întâlnirea unei astfel de muniţii, respectaţi următoarele reguli:
– nu le atingeţi , nu le loviţi sau mişcaţi;
– nu le introduceţi în foc;
– nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente;
– nu ridicaţi, nu transportaţi şi nu introduceţi muniţii neexplodate în încăperi, locuinţe sau grămezi de fier vechi;
– în zonele unde se presupune că ar exista muniţii neexplodate nu executaţi lucrări de îmbunătăţiri funciare, săpături manuale, nu aprindeţi focul şi interziceţi circulaţia vehiculelor, oamenilor şi animalelor;
– când luaţi la cunoştinţă despre existenţa lor, anunţaţi imediat organul de poliţie, sau CLSU (inspectorul de protecţie civilă );
 
13. EVACUAREA
Evacuarea –  măsura de protecţie civilă luată înaintea, pe timpul  sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial  a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea  lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire.
Organizarea evacuării  reprezintă ansamblul măsurilor adoptate şi ale activităţilor desfăşurate din timp de pace, destinate planificării şi pregătirii acţiunilor specifice, precum şi elaborării documentelor de conducere a acesteia.
Evacuarea se realizează prin strămutarea temporară a populaţiei, instituţiilor, operatorilor economici, bunurilor şi valorilor materiale şi culturale din zona ameninţată în zonă protejată.
Scopul evacuării este:
 • asigurarea protecţiei populaţiei, a colectivităţilor de animale, a bunurilor materiale;
 • continuarea funcţionării activităţii social-economice a comunei;
 • continuarea funcţionării activităţii administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi a operatorilor economici;
 • desfăşurarea procesului de învăţământ.
Evacuarea poate fi efectuată, în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport,   astfel:
 • parţial sau total ( din una sau mai multe localităţi sau din anumite zone ale comunei)
 • simultan sau succesiv ( funcţie de urmările dezastrului sau a posibilităţilor  de transport)
Cetăţenii nu trebuie să ia bagaj mult, decât strictul necesare (vezi pct. 6). Restul, pe timpul evacuării, se asigură de CLSU prin Planul de aprovizionare.
 
14. MIJLOACE IMPROVIZATE DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ
Prin mijloacele de protecţie individuală improvizate se înţelege totalitatea mijloacelor ce pot fi confecţionate la un moment dat de către fiecare cetăţean, cu mijloace existente în gospodărie.
Ca şi mijloacele de protecţie individuală speciale, mijloacele improvizate sunt de două categorii:
 • pentru protecţia organelor respiratorii;
 • pentru protecţia pielii.
Mijloacele improvizate pentru protecţia organelor respiratorii care se pot folosi împotriva prafului radioactiv si a preparatelor biologice patogene sunt: masca de tifon şi vată, prosopul umezit, batista sau alte pânzeturi.
Protecţia improvizată a mâinilor se poate realiza folosind mănuşile de cauciuc, din piele, din mase plastice.
 
15. DESPRE TERORISM
Terorismul, în general, înseamnă impunerea prin forţă. Acest concept general acoperă toate formele de utilizare a terorii în scopul de a impune. În mod deosebit, terorismul politic înseamnă practicarea politicii prin intermediul violenţei. Terorismul presupune aşadar, utilizarea sistematică a violenţei ilegale în scopuri politice, împotriva ordinii de stat existente, de către complotişti anonimi, organizaţi.
Terorismul are două scopuri, primul constă în a face insuportabilă viaţa cetăţeanului de rând, iar cel de-al doilea de a crea un climat distructiv.
Începutul secolului al XXI – lea este marcat de transformări profunde ale mediului de securitate. Lumea devine tot mai complexă şi interdependentă, iar fenomenul globalizării se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil.
Un atac terorist poate îmbrăca mai multe forme, funcţie de mijloacele disponibile la care au acces teroriştii, aspectele politice care „motivează” atacul, ţintele vizate şi punctele vulnerabile ale acestora.
De regulă, atacul cu bombe artizanale este metoda cea mai frecvent utilizată de terorişti.
Punctele vulnerabile vizate: atacul la facilităţile de transport în comun, al reţelelor de servicii edilitare, locaţii publice cu mari aglomerări de populaţie, atacul asupra unităţilor producătoare de agenţi chimici, radiologici sau bacteriologici sau care folosesc astfel de agenţi, lucrările hidroenergetice mari, etc.
ATENŢIE ! informaţi organele în drept despre orice persoană, grup de persoane, mijloc de transport, care vi se pare suspect şi care observaţi că pune întrebări mai deosebite despre anumite persoane oficiale, obiective, agenţi economici şi care nu este din zonă.
sus